Doradztwo

Doradztwo związane z utrzymaniem ruchu i modernizacją

Rozwiązania inżynieryjne w zakresie renowacji i modernizacji

A w nich: analiza, integracja, adaptacja i zarządzanie usługami dodatkowymi.

Badania
akustyczne

Zarówno emisje jak i izolacja.

Badania poziomu wibracji oraz komfortu

Monitorowanie wibracji przenoszonych na budynki oraz jakości postrzeganej przez użytkownika.

Badania charakterystyki energetycznej

Analiza, klasyfikacja i certyfikacja.

Punkty za certyfikację ekologiczną budynków

Zgodne ze standardami BREEAM i LEED.

Doradztwo dotyczące budynków bez wind i innych produktów

Projektowanie realizacji pod klucz
Spersonalizowane, kompletne rozwiązania
Analizy komunikacji pionowej
Pozwalające zmaksymalizować zarówno efektywność, oszczędność kosztów jak i jakość obsługi.
Wsparcie w zakresie doradztwa technicznego na etapie projektowania
Integracja, rysunki, obliczenia, grafika 3D, symulacje itp.
Badania i raporty z oddziaływania na środowisko
Deklaracje środowiskowe produktów.
Pomoc techniczna w miejscu instalacji
A wśród niej: pomiary, analiza ryzyka, uruchomienia, plany jakości itp.
Instalacje specjalne
Zwracające szczególną uwagę na między innymi kompatybilność elektromagnetyczną, pole elektromagnetyczne, promieniowanie, trzęsienia ziemi, szczególne warunki atmosferyczne lub wymagania techniczne, itp.
Doradztwo w zakresie przepisów prawnych
Analizy przepisów, odstępstw od przepisów, zaświadczeń itp.
Analizy RAMI i RAMS
Z gwarancjami niezawodności, dostępności, możliwości serwisowania, zasięgu i bezpieczeństwa eksploatacji
 

Spersonalizowane programy serwisowe.

Prosimy kontaktować się z nami o dowolnej porze
przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku.

+48 222 703 703

 

Skontaktuj się z nami bez żadnych zobowiązań

 
CAPTCHA
Please wait...
 

Spersonalizowane programy serwisowe

Prosimy kontaktować się z nami o dowolnej porze
przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku

+48 222 703 703Nasi specjaliści techniczni już czekają na Państwa pytania!