Oczyszczanie powietrza w kabinie
przy pomocy światła LED UV-C i stałego przepływu powietrza


Rozwiązanie oferowane przez rmę MP do oczyszczaniu powietrza w windzie łączy skuteczność działania światła ultraoletowego UV-C* z wymuszoną cyrkulacją powietrza wewnątrz kabiny. System pracuje, gdy winda jest pusta, pozostawiając ją gotową do użycia natychmiast po naświetlaniu, bez stwarzania zagrożenia dla ludzi. Produkt wolny od ozonu, nie wymaga dodatkowego wietrzenia kabiny.

Stale działający wewnątrz kabiny mały wentylator wymusza ciągły ruch powietrza, które jest dezynfekowane ultraoletowym światłem LED UV-C. Światło zabija lub dezaktywuje mikroorganizmy, niszcząc ich kwasy nukleinowe i uszkadzając DNA, blokując tym samym podstawowe funkcje komórkowe.

Zestaw dezynfekujący współpracuje z wyłącznikiem czasowym światła, więc działa tylko wtedy, gdy kabina jest pusta, a światło wyłączone. Gdy urządzenie wykryje ruch w pobliżu kabiny lub winda zostanie wezwana, system wyłącza się automatycznie.  

Zestaw może być zastosowany w każdej windzie, działa niezależnie od systemu sterowania, a przy tym można go zamontować niemal do każdego sutu (z wyjątkiem sutów szklanych).

Konstrukcja zestawu jest wandaloodporna, z bardzo wąskim prolem aluminiowy (poniżej 1 cm) i mocowaniem na wkręty do płyty sutowej.

Ponieważ zastosowane są tu diody LED, cykl życia jest dłuższy niż w przypadku urządzeń z lampami rtęciowymi. Nie ma konieczności wietrzenia kabiny (w przeciwieństwie do dezynfekcji ozonem) i można z niej korzystać zaraz po naświetlaniu. Inteligentny system bezpieczeństwa, z certykatem OCA GLOBAL, zapewnia aby użytkownik windy nie został narażony na działanie światła ultraoletowego.

*Metoda dezynfekcji UV-C wykorzystuje krótkofalowe światło ultraoletowe do zabijania lub dezaktywacji mikroorganizmów powodując uszkodzenie kwasów nukleinowych i zniszczenie ich DNA, uniemożliwiając tym samym pełnienie podstawowych funkcji komórkowych.

Dostępne w SERVICEnter

Oczyszczanie powietrza w kabinie
przy pomocy światła LED UV-C i stałego przepływu powietrza


Rozwiązanie oferowane przez rmę MP do oczyszczaniu powietrza w windzie łączy skuteczność działania światła ultraoletowego UV-C* z wymuszoną cyrkulacją powietrza wewnątrz kabiny. System pracuje, gdy winda jest pusta, pozostawiając ją gotową do użycia natychmiast po naświetlaniu, bez stwarzania zagrożenia dla ludzi. Produkt wolny od ozonu, nie wymaga dodatkowego wietrzenia kabiny.

Stale działający wewnątrz kabiny mały wentylator wymusza ciągły ruch powietrza, które jest dezynfekowane ultraoletowym światłem LED UV-C. Światło zabija lub dezaktywuje mikroorganizmy, niszcząc ich kwasy nukleinowe i uszkadzając DNA, blokując tym samym podstawowe funkcje komórkowe.

Zestaw dezynfekujący współpracuje z wyłącznikiem czasowym światła, więc działa tylko wtedy, gdy kabina jest pusta, a światło wyłączone. Gdy urządzenie wykryje ruch w pobliżu kabiny lub winda zostanie wezwana, system wyłącza się automatycznie.  

Zestaw może być zastosowany w każdej windzie, działa niezależnie od systemu sterowania, a przy tym można go zamontować niemal do każdego sutu (z wyjątkiem sutów szklanych).

Konstrukcja zestawu jest wandaloodporna, z bardzo wąskim prolem aluminiowy (poniżej 1 cm) i mocowaniem na wkręty do płyty sutowej.

Ponieważ zastosowane są tu diody LED, cykl życia jest dłuższy niż w przypadku urządzeń z lampami rtęciowymi. Nie ma konieczności wietrzenia kabiny (w przeciwieństwie do dezynfekcji ozonem) i można z niej korzystać zaraz po naświetlaniu. Inteligentny system bezpieczeństwa, z certykatem OCA GLOBAL, zapewnia aby użytkownik windy nie został narażony na działanie światła ultraoletowego.

*Metoda dezynfekcji UV-C wykorzystuje krótkofalowe światło ultraoletowe do zabijania lub dezaktywacji mikroorganizmów powodując uszkodzenie kwasów nukleinowych i zniszczenie ich DNA, uniemożliwiając tym samym pełnienie podstawowych funkcji komórkowych.

Dostępne w SERVICEnter