Pakiet Bezpieczeństwo


 • Ochrona przed niekontrolowanym ruchem windy przy otwartych drzwiach.
 • Ochrona przed nadmierną prędkością dojazdu.
 • Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
 • Zabezpieczenie przed uderzeniami pasażerów przez drzwi automatyczne.
 • System automatycznego zjazdu do najbliższego przystanku w przypadku odcięcia dostawy prądu.
 • Usunięcie problemów powodowanych przez in-stalację elektryczną windy.
 • Bezawaryjna praca.
 • Gwarancja dostępności części zamiennych.

Pakiet Wydajność energetyczna


Obniżenie poboru energii poprzez:

 • Oświetlenie kabiny za pomocą LED.
 • Inteligente sterowanie oświetleniem kabiny.
 • System stand-by, który wyłącza nieużywane elementy windy podczas
  jej postoju.
 • Wciągarka bezprzekładniowa (gearless), która jest zdecydowanie bardziej wydajna w porównaniu do wciągarek przekładniowych.
 • System odzyskiwania energii, który wykorzystu-je energię powstałą przy hamowaniu windy.

Pakiet Komfort


Wykorzystanie wciągarki bezprzekładniowej lub o zmiennej prędkości zapewnia:

 • Zmniejszenie hałasu i wibracji.
 • Łagodniejsze starty i zatrzymania.
 • Zwiększona precyzja poziomowania w momencie zatrzymania.

Wykorzystanie sterowania najnowszej generacji zapewnia:

 • Skrócenie czasu przejazdu.
 • Optymalne poziomowanie w momencie zatrzy-mania.
 • Krótszy czas uruchomienia.
 • Krótszy czas otwierania drzwi.

Pakiet Łączność


Program Łączność windy zapewnia następujące korzyści:

 • Monitorowanie windy 365 dni w roku przez 24 godz. na dobę.
 • Skrócenie czasu reakcji na usterki i awarie. In-formacja o problemie jest natychmiast przekazy-wana do technika, nawet przed wykryciem uster-ki przez użytkownika.
 • Skrócenie czasu rozwiązywania usterek. Technik otrzymuje informacje o usterce i jej przyczynie, co pozwala na szybsze jej usunięcie. W wielu przypadkach, jeśli nie doszło do uszkodzenia windy, łączność umożliwia zdalną naprawę wielu usterek i natychmiastowe, ponowne uruchomie-nie windy.
 • Wydłużenie żywotności windy.
 • Zwiększenie dostępności windy.
 • Wybór przystanku bezdotykowo. Za pośrednic-twem aplikacji MP Callmylift łączność umożliwia wezwanie windy z telefonu komórkowego bez ko-nieczności dotykania przycisków.
 • Dostępność aplikacji MP Mylift pozwalającej na transparentne zarządzanie konserwacją windy. Umożliwia dostęp do ważnych informacji dotyczących windy, takich jak stan, wykorzysta-nie i dostępność windy.

Pakiet Ułatwienia dostępu


Dla osób o ograniczonej ruchowości:

 • Zwiększona precyzja poziomowania w momencie zatrzymania.
 • Drzwi automatyczne.
 • Drzwi i kabina ułatwiające korzystanie z windy przez osoby na wózku inwalidzkim.
 • Wjazd do windy na poziomie ulicy (równo z uli-cą).

Dla osób niewidomych lub niedowidzących:

 • Panele dyspozycji i przyciski w kontrastowych kolorach.
 • Przyciski z wypustkami i symbolami Braille’a.
 • Sygnalizacja dźwiękowa: zapowiedzi głosowe, gong i syntezator głosu.

Inne:

 • Pętla indukcyjna pomagająca osobom niesłyszą-cym z aparatem słuchowym.
 • Przyciski XL dla osób z ograniczeniami rucho-wymi.

Pakiet Estetyka


 • Podłoga i ściany kabiny z atrakcyjnym wykończeniem i w odnowionej estetyce.
 • Lampy LED pozwalające na uzyskanie różnych stylów i kolorów oświetlenia windy.
 • Panele dyspozycji z nowoczesnymi przyciskami i kolorowym wyświetlaczem TFT w różnych rozmiarach.