Polityka prywatności MP Prolift

Ostatnia aktualizacja styczeń 2021 r

ZARYS OGÓLNY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. O NAS Jesteśmy MP PROLIFT. i przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach funkcji Podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystanie i ochronę Twoich danych.
 2. DO CZEGO UŻYWAMY TWOICH DANYCH? Będziemy korzystać z Twoich danych (udostępnianych online lub za pomocą innych środków), między innymi w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, wątpliwości i sugestie.
 3. DLACZEGO ICH UŻYWAMY? Mamy prawo do przetwarzania Twoich danych, ponieważ mamy uzasadniony interes w wypełnianiu Twoich żądań, zapytań i odpowiadaniu na Twoje pytania i sugestie.
 4. Komu udostępniamy Twoje dane? Będziemy udostępniać Twoje dane dostawcom usług, którzy nam pomagają lub nas wspierają, niezależnie od tego, czy są to firmy należące do samej Grupy MP, czy też zewnętrzni współpracownicy, z którymi zawrzemy porozumienie, oraz czy znajdują się w Unii Europejskiej, czy poza nią.
 5. TWOJE PRAWA Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, a także do ograniczenia ich przetwarzania. W niektórych przypadkach masz również inne prawa, na przykład sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas lub przeniesieniu Twoich danych, a także wycofać swoją zgodę, co szczegółowo wyjaśniamy poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną Polityką prywatności poniżej, aby dokładnie zrozumieć, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe oraz jakie masz w odniesieniu do nich prawa.

PRZED ROZPOCZĘCIEM…

 • W niniejszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie istotne informacje dotyczące korzystania z danych osobowych naszych klientów, dostawców i użytkowników, niezależnie od kanału lub nośnika (np. przez Internet, przez telefon, przez sieci społecznościowe lub przez e-mail), którego używasz do interakcji z nami.
 • Zachowujemy przejrzystość na temat tego, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, aby konsekwencje sposobów stosowania przez nas Twoich danych i prawa, jakie masz w odniesieniu do nich, były dla Ciebie zrozumiałe:
  • Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności są zawsze dostępne dla Ciebie, gdy uznasz to za stosowne, a także,
 • Niektóre terminy, których będziemy używać w niniejszej Polityce prywatności:

Kiedy mówimy o naszej Platformie, na ogół odnosimy się do kanałów, mediów cyfrowych lub środków osobistych, które były używane do interakcji z nami.

Kiedy mówimy o Użytkowniku, odnosimy się do każdej osoby (powyżej 16 roku życia), która uzyskuje dostęp do tej strony internetowej i ma wystarczającą zdolność prawną do wyrażenia zgody w odniesieniu do usług MP.

 • Korzystając z niniejszej Strony internetowej Użytkownik wyraźnie akceptuje wszystkie postanowienia znajdujące się w informacjach prawnych,niniejszej polityce prywatności oraz polityce plików cookie, a także we wszystkich warunkach szczególnych zebranych w celu korzystania z danych usług. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z wyżej wymienionych postanowień Użytkownik musi powstrzymać się od korzystania z niniejszej Strony internetowej.

1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych to:

 • MP PROLIFT.

Innymi słowy, MP (dalej „my”) jest Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie i ochronę Twoich danych osobowych.

2. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W zależności od produktów, usług lub funkcji, z których chcesz korzystać przez cały czas, będziemy musieli przetwarzać pewne dane, które w zależności od przypadku będą ogólnie obejmować następujące dane:

 • Twoje dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, język i rynek, z którego kontaktujesz się z nami, informacje kontaktowe itp.);
 • informacje transakcyjne (na przykład udzielone przez Ciebie informacje o zamówieniach, żądane dane szacunkowe, status placówek, pomoc techniczna, faktury itp.);
 • dane dotyczące połączeń i nawigacji.

Pamiętaj, że gdy będziemy prosić Cię o podanie swoich danych osobowych w celu uzyskania przez Ciebie dostępu do dowolnej funkcji lub usługi MP, niektóre pola oznaczymy jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, których potrzebujemy, aby dostarczyć usługę lub zapewnić dostęp do danej funkcji. Należy pamiętać, że jeżeli zdecydujesz się nie dostarczać nam tych informacji, możesz nie mieć możliwości korzystania z tych usług lub funkcji.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

Kontakt Cel
1. Aby obsłużyć żądania lub wnioski złożone przez Ciebie za pośrednictwem działu obsługi klienta Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które nam przekazałeś w formularzu lub do dostępu do których nas upoważniłeś, jakie są niezbędne do zarządzania lub rozwiązania Twojego żądania lub wniosku.
2. Aby obsłużyć żądania lub wnioski złożone za pośrednictwem naszego kanału „Zapytanie ofertowe” Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które nam przekazałeś w formularzu lub do dostępu do których nas upoważniłeś, jakie są niezbędne do zarządzania lub rozwiązania Twojego żądania lub wniosku.
3. Aby obsłużyć żądania lub wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które nam przekazałeś w formularzu lub do dostępu do których nas upoważniłeś, jakie są niezbędne do zarządzania lub rozwiązania spraw wskazanych w wiadomości od Ciebie.
4. Aby obsłużyć żądania lub wnioski złożone za pośrednictwem sieci społecznościowych Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które nam przekazałeś w formularzu lub do dostępu do których nas upoważniłeś, jakie są niezbędne do zarządzania kontaktami w sieciach społecznościowych.

 

3. JAKIE JEST UZASADNIENIE PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Podstawa prawna, która pozwala nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zależy również od celu, dla którego je przetwarzamy, jak wyjaśniono w poniższej tabeli:

Kontakt Uzasadnienie prawne
·         Obsługa klienta

·         Adresy e-mail

·         „Zapytanie ofertowe”

·         Media społecznościowe

Gdy kontaktujesz się z nami, uznajemy, że udzieliłeś dobrowolnej zgody na udzielenie odpowiedzi na Twoją prośbę, a także że istnieje uzasadniony interes, aby obsłużyć wnioski lub zapytania, które przedstawiłeś za pomocą różnych istniejących środków kontaktu. Rozumiemy, że przetwarzanie tych danych jest również korzystne dla Ciebie i leży w Twoim interesie, ponieważ pozwala nam udzielić Ci pomocy i odpowiedzieć na zadane pytania.

W przypadku kontaktu z nami, w szczególności w celu zarządzania sprawami związanymi z produktem / usługą naszej firmy MP PROLIFT., przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.

Jeśli zapytanie jest związane z korzystaniem z praw, o których informujemy Cię poniżej, lub roszczeniami dotyczącymi produktów lub usług firmy MP PROLIFT., do przetwarzania Twoich danych uprawnia nas konieczność przestrzegania naszych obowiązków prawnych.

 

 

 

4. JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH?

Okres przechowywania Twoich danych będzie zależeć od celów, dla których je przetwarzamy, jak wyjaśniono poniżej:

Kontakt Okres przechowywania
1. Obsługa klienta. Będziemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne, aby obsłużyć  prowadzoną z Tobą komunikację, podczas gdy utrzymywany jest stosunek umowny lub przez czas niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych.
2. Zapytanie ofertowe Dane osobowe, które nam przekażesz, będą przetwarzane i przechowywane w trakcie zarządzania złożonym przez Ciebie zapytaniem ofertowym, tak długo, jak długo utrzymywany będzie stosunek umowny lub stosunek przed zawarciem umowy lub na czas niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych.
3. E-mail Będziemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne, aby obsłużyć prowadzoną z Tobą komunikację, podczas gdy utrzymywany jest stosunek umowny lub przez czas niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych.
4. Media społecznościowe Będziemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne, aby obsłużyć prowadzoną z Tobą komunikację, podczas gdy utrzymywany jest stosunek umowny lub przez czas niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Niezależnie od tego, czy przetwarzamy dane przez czas niezbędny do realizacji odpowiedniego celu, będziemy je następnie przechowywać w odpowiedni i bezpieczny sposób przez okres, w którym mogą powstać obowiązki związane z ich przetwarzaniem, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po określeniu działań możliwych w każdym przypadku, będziemy następnie usuwać dane osobowe.

5. CZY BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOM TRZECIM?

Aby spełnić cele wskazane w niniejszej Polityce prywatności, konieczne jest zapewnienie dostępu do Twoich danych osobowych podmiotom z Grupy MP i stronom trzecim, które zapewniają nam wsparcie w zakresie oferowanych przez nas usług, a mianowicie:

 • Dostawcom usług technologicznych,
 • usługodawcom świadczącym usługi związane z obsługą klienta.

6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA, GDY PRZEKAZUJESZ SWOJE DANE?

Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność Twoich danych osobowych i zagwarantować Ci możliwość korzystania z Twoich praw. Możesz skorzystać z nich bezpłatnie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres protecciondedatos@mpcorporacion.com, po prostu podając powód żądania i prawo, z którego chcesz skorzystać. Jeśli uznamy, że konieczne jest sprawdzenie Twojej tożsamości, możemy poprosić o kopię dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość.

W szczególności, niezależnie od celu lub podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzane są Twoje dane, masz prawo:

 • Zażądać dostępu do danych, które posiadamy na Twój temat.
 • Zażądać skorygowania danych, które już posiadamy. W każdym przypadku należy pamiętać, że poprzez aktywne przekazanie nam w jakikolwiek sposób swoich danych osobowych, oświadczasz, że są one prawdziwe, kompletne, dokładne i rzetelne i zgadzasz się powiadomić nas o wszelkich ich zmianach lub modyfikacjach. Za wszelkie straty lub szkody poniesione przez Platformę lub osobę odpowiedzialną za Platformę lub jakąkolwiek stronę trzecią w związku z przekazaniem błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji w formularzu rejestracyjnym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Należy pamiętać, że z reguły należy przekazywać nam wyłącznie własne dane osobowe, a nie dane osób trzecich.
 • Zażądać usunięcia Twoich danych, jeśli nie jest to już konieczne do celów, dla których musimy je przetwarzać, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, lub jeśli nie ma już podstawy prawnej dla takiego przetwarzania.
 • Zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że możesz poprosić nas o tymczasowe zawieszenie przetwarzania Twoich danych lub o przechowywanie ich po upływie niezbędnego czasu, jeśli tego potrzebujesz.
 • Zażądać skorzystania z możliwości przeniesienia danych, jeśli zostały przekazane w sposób zautomatyzowany; oznacza to, że Użytkownik będzie miał prawo do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, jakie przekazał firmie MP, w ustrukturyzowanej formie, możliwe do powszechnego użycia i odczytu mechanicznego oraz do przekazania ich do innego podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie bez zapobiegania przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie, któremu zostały one przekazane.
 • Prawo do wycofania zgody: Użytkownik będzie miał prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody będzie tak łatwe, jak jej wyrażenie.

Ponadto, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes lub jest niezbędne do realizacji misji prowadzonej w interesie publicznym, masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych.

Na koniec informujemy o Twoim prawie do złożenia wniosku do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

7. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE PRAWA? Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i wdrożyliśmy odpowiednie polityki bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem, nieupoważnioną zmianą, nielegalnym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

Wszyscy nasi pracownicy, współpracownicy, konsultanci i osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych (tj. osoby, które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu w celach wskazanych powyżej), którzy mają dostęp do Twoich danych lub są związani z ich przetwarzaniem, są zobowiązani do przestrzegania ich poufności.

8. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie tylko do naszych stron internetowych, a nie do stron internetowych stron trzecich. Możemy udostępnić linki do innych stron internetowych, które naszym zdaniem mogą Cię interesować. Jednak ze względu na charakter Internetu nie możemy zagwarantować kryteriów prywatności takich stron ani przyjąć odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych niż Strony internetowe.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnej strony internetowej innej niż MP, nawet jeśli na naszej stronie internetowej znajduje się link do niej. W przypadku skorzystania z linków do innych stron internetowych należy zachować ostrożność i zapoznać się z ich politykami prywatności.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

MP może modyfikować informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności, jeśli uzna to za stosowne. W każdym przypadku zalecamy sprawdzanie od czasu do czasu niniejszej Polityki prywatności, w razie gdyby wprowadzono drobne zmiany lub pewne interaktywne ulepszenia, korzystając z faktu, że zawsze znajdziesz ją jako stały punkt informacyjny na naszej Stronie internetowej.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Używamy plików cookie i podobnych urządzeń, aby ułatwić Ci nawigację na Platformie, poznać Twój sposób interakcji z MP, a w niektórych przypadkach, aby móc pokazywać Ci reklamy w oparciu o Twoje nawyki związane z przeglądaniem. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i podobnych urządzeniach, z których korzystamy, ich celach i innych przydatnych informacjach.

Korzystając z niniejszej Strony internetowej Użytkownik wyraźnie akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w informacjach prawnych, niniejszej polityce prywatności oraz polityce plików cookie, a także we wszystkich warunkach szczególnych zebranych w celu korzystania z danych usług. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z wyżej wymienionych postanowień Użytkownik musi powstrzymać się od korzystania z niniejszej Strony internetowej.